Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná stránka

Upútavky na oznamy

Oznamy obce Veľký Ďur

Poľnohospodárska platobná agentúra - výzva

Zverejnené 5.12.2016 -PB-


 

Vianočné trhy v Budapešti - odchod

Kultúrna komisia pri OZ vo Veľkom Ďure oznamuje občanom, ktorí sa prihlásili na zájazd na vianočné trhy do Budapešti, že odchod autobusu je 10.12.2016 (sobota) o 7.00 hod. z autobusových zastávok v obci.
viac...

Zverejnené 5.12.2016 -PB-


 

Prerušenie distribúcie elektriny 16.12.2016 - oboznámenie verejnosti

prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené 25.11.2016 -PB-
Aktualizované: 2.12.2016 -PB-


 

Prerušenie distribúcie elektriny 15.12.2016 - oboznámenie verejnosti

prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené 25.11.2016 -PB-
Aktualizované: 2.12.2016 -PB-


 

Prerušenie distribúcie elektriny 14.12.2016 - oboznámenie verejnosti

prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené 25.11.2016 -PB-
Aktualizované: 2.12.2016 -PB-


 

Prerušenie distribúcie elektriny 12.12.2016 - oboznámenie verejnosti

prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené 21.11.2016 -PB-
Aktualizované: 2.12.2016 -PB-


 

Západoslovenská distribučná spoločnosť - výzva

Západoslovenská distribučná

Vážení občania, na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. v platnom znení zverejňujeme v priloženom súbore Výzvu pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností vo veci odstránenia a ok ...viac...

Zverejnené 21.11.2016 -PB-
Aktualizované: 2.12.2016 -PB-


 

SENIORI, POZOR!

policajný zbor

Na základe toho, že Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach neustále zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend (v súčasnosti je najviac zaznamenávaná legenda „vnuk“) žiada Obec Veľký Ďur o sprístupnenie informác ...viac...

Zverejnené 24.10.2016 -PB-
Aktualizované: 26.10.2016 -PB-


 

Zvoz separovaného odpadu - IV. štvrťrok 2016

odpad.jpg

PL - PLASTY     11. október 2016  (utorok)
    7. november 2016  (pondelok)
    5. december 2016  (pondelok)
 
PA - PAPIER     4. október 2016  (utorok)
 
SK - SKLO     29. november 2016  (utorok) ...viac...

Zverejnené 4.10.2016 -PB-
Aktualizované: 1.11.2016 -PB-


 

Ponuka nájomných bytov

nájomné byty.jpg

Obec Veľký Ďur ponúka do nájmu 3 - izbové byty. Bližšie info na 0905569677.
viac...

Zverejnené 20.9.2016 -PB-
Aktualizované: 28.9.2016 -PB-


 

Prenájom hrobového miesta

erb

Obecný úrad vo Veľkom Ďure oznamuje nájomcom hrobových miest, že podľa § 21 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vzniká právo užívať hrobové miesto uzavretím nájomnej zmluvy. Preto žiadame všetkých nájomcov, ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu ...viac...

Zverejnené 24.8.2016 -PB-


 

Neoprávnené užívanie verejných priestranstiev

erb

 
Obecný úrad vo Veľkom Ďure oznamuje občanom, že od 1. januára 2016 je v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva. Jeho cieľom je upraviť podmienky užívania verejných priestranstiev, čistota ...viac...

Zverejnené 23.6.2016 -PB-
Aktualizované: 24.8.2016 -PB-


 

Kontajnery na zber skla na cintorínoch

kontajner na sklo

Obecný úrad vo Veľkom Ďure oznamuje občanom, že na cintorínoch obce boli rozmiestnené kontajnery na zber skla. Žiadame všetkých návštevníkov cintorínov, aby dôkladne triedili odpad a do vyhradených zberných kontajnerov na sklo ukladali len odpad zo s ...viac...

Zverejnené 25.2.2016 -PB-
Aktualizované: 16.3.2016 -PB-


 

Plán kultúrnych podujatí na rok 2016

Komisia kultúry, športu a mládeže pri OZ vo Veľkom Ďure zverejňuje Plán kultúrnych podujatí na rok 2016, ktorý si môžete pozrieť v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 26.1.2016 -PB-
Aktualizované: 2.3.2016 -PB-


 

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko

Obec Veľký Ďur oznamuje svojim občanom, že v areáli základnej školy je prístupnené multifunkčné ihrisko. 

Vstup na multifunkčné ihrisko je bezplatný. Kľúč od ihriska si záujemcovia môžu vyzdvihnúť v pohostinstve MABARMA po predložení občia ...viac...

Zverejnené 23.1.2016 -PB-
Aktualizované: 24.2.2016 -PB-


 

Úradná tabuľa obce Veľký Ďur

Návrh rozpočtu 2017 - 2019

Obec Veľký Ďur

V priloženom súbore je zverejnený na pripomienkovanie návrh rozpočtu obce Veľký Ďur na rok
2017 -2019.
viac...

Zverejnené 28.11.2016 -PB-
Aktualizované: 2.12.2016 -PB-


 

Záverečné stanovisko PHSR NSK 2016 - 2020

Obec Veľký Ďur v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že dňa 10.10.2016 bolo obci doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: „Program hospodárskeho rozvoja ...viac...

Zverejnené 10.10.2016 -PB-


 

Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Veľký Ďur - informácia o podpore projektu

rekonštrukcia verejného osvetlenia

Zverejnené 31.5.2016 -PB-
Aktualizované: 3.7.2016 -PB-


 

 

dnes je: 7.12.2016

meniny má: Ambróz

Počasie Veľký  Ďur - Svieti.com

webygroup
ÚvodÚvodná stránka