Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná stránka

Upútavky na oznamy

Oznamy obce Veľký Ďur

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

prerušenie dodávky elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude v dňoch 13.05.2019 a 22.05.2019 prerušená dodávka elektriny. Zoznam odberných miest s prerušenou dodávkou elektriny ...viac...

Zverejnené 17.4.2019 -PB-
Aktualizované: 6.5.2019 -PB-


 

Zájazd do Krakova

Krakow

Jednota dôchodcov Slovenska vo Veľkom Ďure oznamuje občanom, že v prípade dostatočného záujmu zorganizuje 2-dňový zájazd do Krakova v auguste 2019. Žiadame záujemcov kontaktovať p. Kováča na tel. č. 0905 535 789 do 31.05.2019.
viac...

Zverejnené 3.5.2019 -PB-
Aktualizované: 15.5.2019 -PB-


 

Zájazd na vianočné trhy do Prahy

vianočné trhy v Prahe

Jednota dôchodcov Slovenska vo Veľkom Ďure v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OZ vo Veľkom Ďure oznamujú občanom, že organizujú 2-dňový  zájazd na vianočné trhy do Prahy v dňoch 13. a 14. decembra 2019. Ubytovanie a preprava sú zabezpečené, cena z ...viac...

Zverejnené 3.5.2019 -PB-
Aktualizované: 15.5.2019 -PB-


 

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 2019

Ochrana_lesov_pred_poziarmi.jpg

Zverejnené 5.3.2019 -PB-
Aktualizované: 6.3.2019 -PB-


 

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

štátna veterinárna komora


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), usmerňuje postup registrácie ...viac...

Zverejnené 3.2.2019 -PB-


 

Úradná tabuľa obce Veľký Ďur

Oznámenie o doručení zásielky - Bogdán

Doručenie zásielky

Obec Veľký Ďur oznamuje občanovi: Vítězslav Bogdán, bytom Obec Veľký Ďur, že na obecný úrad mu bola dňa 13.05.2019 doručená súdna zásielka Doručenka do vlastných rúk: 2Er/1434/2015-12 uznesenie.
Zásielku si môže menovaný prevziať na obecnom úr ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -PB-
Aktualizované: 15.5.2019 -PB-


 

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Čifáre

Obec Veľký Ďur v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 07.05.2019 bolo obci Veľký Ďur, ako dotknutej ob ...viac...

Zverejnené 7.5.2019 -PB-


 

Určenie lesného celku Čifáre - verejná vyhláška

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy upovedomuje účastníkov konania o začatí konania z vlastného podnetu vo veci určenia lesného celku Čifáre, ako územne ucelenej časti les ...viac...

Zverejnené 7.5.2019 -PB-


 

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

Obec Žitavce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územ ...viac...

Zverejnené 6.5.2019 -PB-
Aktualizované: 7.5.2019 -PB-


 

 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Počasie Veľký  Ďur - Svieti.com

webygroup
ÚvodÚvodná stránka