Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie pri OZ

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda:

 • Lucia Štimelová

Členovia:

 • Štefan Dudáš
 • Jozef Kováč
 • Erika Mlinková
 • Helena Maďarová
 • Alžbeta Dudášová
 • Ľudmila Kováčová
 • Vladimír Mlinka

 

Komisia finančná, výstavby a rozvoja

Predseda:

 • Peter Pénzeš

Členovia:

 • Alexander Mozdík

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Predseda:

 • Štefan Dudáš

Členovia:

 • Jozef Kirchner
 • Lucia Štimelová

 

Komisie môže zriaďovať obecné zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie (je ním vždy poslanec obecného zastupiteľstva) a členov komisie, ktorých volí obecné zastupiteľstvo.
 

Predseda komisie:

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze,
 • zostavuje plán činnosti,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie.
   

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

 • vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom,
 • vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, pripadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
   

Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za 3 mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
 

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.


 

dnes je: 13.11.2018

meniny má: Stanislav

Počasie Veľký Ďur - Svieti.com

webygroup
ÚvodÚvodná stránka