Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie pri OZ

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda:

 • Lucia Štimelová

Členovia:

 • Helena Maďarová
 • Jana Bukrotinová
 • Miloš Bukrotin
 • Martina Rakotová
 • Peter Maďar
 • Adriena Rakitová

 

Komisia finančná, výstavby a rozvoja

Predseda:

 • Ing. Viera Obertová

Členovia:

 • Martin Mozdík
 • Renata Havalová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Predseda:

 • Jozef Kováč

Členovia:

 • Dušan Baláž
 • Marián Beňo

 

Komisie môže zriaďovať obecné zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie (je ním vždy poslanec obecného zastupiteľstva) a členov komisie, ktorých volí obecné zastupiteľstvo.
 

Predseda komisie:

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze,
 • zostavuje plán činnosti,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie.
   

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

 • vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom,
 • vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, pripadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
   

Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za 3 mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
 

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Počasie Veľký Ďur - Svieti.com

webygroup
ÚvodÚvodná stránka