Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o doručení zásielky - ObertVytlačiť
 

doručenie zásielkyOZNÁMENIE O DORUČENÍ ZÁSIELKY

Obec Veľký Ďur oznamuje občanovi: Štefan Obert, Mochovská 21, Veľký Ďur, že na obecný úrad mu bola doručená súdna zásielka Doručenka do vlastných rúk 12Csp/4/2019 PR 81.   

Zásielku si môže menovaný prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín do 15 dní od oznámenia na úradnej tabuli.

 

 


 
 

Oznámenie o doručení zásielky - BogdánVytlačiť
 

Doručenie zásielkyObec Veľký Ďur oznamuje občanovi: Vítězslav Bogdán, bytom Obec Veľký Ďur, že na obecný úrad mu bola dňa 13.05.2019 doručená súdna zásielka Doručenka do vlastných rúk: 2Er/1434/2015-12 uznesenie.

Zásielku si môže menovaný prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín.


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce ČifáreVytlačiť
 

Obec Veľký Ďur v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 07.05.2019 bolo obci Veľký Ďur, ako dotknutej obci, doručené Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Čifáre.

Verejnosť môže do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť na Obecnom úrade vo Veľkom Ďure v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Oznámenie o strategickom dokumente bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k  oznámeniu doručiť do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Uvedené Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Čifáre je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva ŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-cifare

 

 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu Vytlačiť
 

Voľby do Európskeho parlamentu

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu   a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

 


 
 

Zverejnenie zámeru priameho odpredaja majetku obceVytlačiť
 

OznamObec Veľký Ďur so sídlom Hlavná  80, 935 34 Veľký Ďur v zmysle § 9 a ods. 1 písm. c), a odsek 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Ďure č. 315/29/2018 zo dňa 7.12.2018 a uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Ďure č. 21/2/2019 zo dňa 14.3.2019 zverejňuje zámer priameho odpredaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.


 
 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadovVytlačiť
 

Obec Veľký Ďur v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Veľký Ďur za rok 2018 je 16,96 %.


 
 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - pamätná doskaVytlačiť
 

Pamätná doska Veľký Ďur


 
 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

Počasie Veľký  Ďur - Svieti.com

webygroup
ÚvodÚvodná stránka