Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o doručení zásielky - Bogdán

Doručenie zásielky

Obec Veľký Ďur oznamuje občanovi: Vítězslav Bogdán, bytom Obec Veľký Ďur, že na obecný úrad mu bola dňa 13.05.2019 doručená súdna zásielka Doručenka do vlastných rúk: 2Er/1434/2015-12 uznesenie.
...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -PB-
Aktualizované: 15.5.2019 -PB-


 

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Čifáre

Obec Veľký Ďur v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dň ...viac...

Zverejnené 7.5.2019 -PB-


 

Určenie lesného celku Čifáre - verejná vyhláška

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy upovedomuje účastníkov konania o začatí konania z vlastného podnetu vo veci určenia l ...viac...

Zverejnené 7.5.2019 -PB-


 

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

Obec Žitavce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustano ...viac...

Zverejnené 6.5.2019 -PB-
Aktualizované: 7.5.2019 -PB-


 

Zverejnenie zámeru priameho odpredaja majetku obce

Oznam

Obec Veľký Ďur so sídlom Hlavná  80, 935 34 Veľký Ďur v zmysle § 9 a ods. 1 písm. c), a odsek 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastu ...viac...

Zverejnené 29.4.2019 -PB-


 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Veľký Ďur v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zá ...viac...

Zverejnené 28.2.2019 -PB-
Aktualizované: 2.4.2019 -PB-


 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - pamätná doska

Pamätná doska Veľký Ďur

Zverejnené 21.12.2016 -PB-
Aktualizované: 27.11.2017 -PB-


 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Počasie Veľký  Ďur - Svieti.com

webygroup
ÚvodÚvodná stránka