Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Veľký Ďur » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 302
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
20/2019Obecné siete, s.r.o.Zmluva o dodaní tovarov - WIFI PRE TEBAZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa Wifi systém obce v rámci projektu WIFI PRE TEBA13 200,00 €28.8.2019nestanovený
19/2019Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071U333Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP13 500,00 €6.8.2019nestanovený
18/2019Orange Slovensko, a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebDohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu0,00 €31.7.2019nestanovený
17/2019TWINLOGY s.r.o.Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9000001449Záväzok Dodávateľa počas trvania účinnosti zmluvy poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny a prevziať zodpovednosť za odchýlku Odberateľa elektriny0,00 €31.7.2019nestanovený
16/2019TWINLOGY s.r.o.Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9000000724Záväzok Dodávateľa počas trvania účinnosti zmluvy poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny a prevziať zodpovednosť za odchýlku Odberateľa elektriny0,00 €31.7.2019nestanovený
15/2019TWINLOGY s.r.o.Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9000001557Záväzok Dodávateľa počas trvania účinnosti zmluvy poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny a prevziať zodpovednosť za odchýlku Odberateľa elektriny0,00 €31.7.2019nestanovený
14/2019Nitriansky samosprávny krajZmluva č. 266/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry uzatvorená v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmienPoskytnutie finančnej dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry 700,00 €17.7.2019nestanovený
13/2019Ľubomír HajkoKúpna zmluvaPredaj nehnuteľného majetku 114,00 €18.7.2019nestanovený
12/2019PRPROZVOJ, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služiebZáväzok Poskytovateľa riadne a včas poskytovať pre Objednávateľa služby - externý manažment1 050,00 €17.7.2019nestanovený
11/2019Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská BystricaZmluva č. 2/2019 o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku CVČ 250,00 €19.6.2019nestanovený
10/2019N.M.-Audit, spol. s r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy1 800,00 €4.6.2019nestanovený
9/2019Slovak Telekom, a.s.Dodatok č. 12 (inflačný dodatok) k Zmluve o nájme pozemku ev. č. T 1 889/2003Úprava nájomného na základe ročnej miery inflácie1 053,55 €4.6.2019nestanovený
8/2019Pavel LysayZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytových priestorov 547,06 €30.5.2019nestanovený
7/2019Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve, umožniť pripojenie Žiadateľa do DS a záväzok Žiadateľa uhradiť cenu za pripojenie vo výške uvedenej v tejto Zmluve0,00 €22.5.2019nestanovený
6/2019Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve, umožniť pripojenie Žiadateľa do DS a záväzok Žiadateľa uhradiť cenu za pripojenie vo výške uvedenej v tejto Zmluve0,00 €26.4.2019nestanovený
5/2019Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve, umožniť pripojenie Žiadateľa do DS a záväzok Žiadateľa uhradiť cenu za pripojenie vo výške uvedenej v tejto Zmluve0,00 €26.4.2019nestanovený
4/2019Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve, umožniť pripojenie Žiadateľa do DS a záväzok Žiadateľa uhradiť cenu za pripojenie vo výške uvedenej v tejto Zmluve0,00 €26.4.2019nestanovený
3/2019Kučková HelenaZmluva o nájme bytu 3/20/CNájom bytu0,00 €30.3.2019nestanovený
2/2019ENVI-PAK, a.s.Zmluva č. ZNR3112201801Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce0,00 €15.3.2019nestanovený
1/2019Obecný futbalový klub Veľký ĎurZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Ďur v roku 2019Poskytnutie finančnej dotácie13 500,00 €5.2.2019nestanovený
39/2018Jana BridišováZmluva o nájme bytu 10/20/BNájom bytu0,00 €5.2.2019nestanovený
38/2018Mgr. Martina Szücsová MinárováZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytového priestoru 318,69 €25.1.2019nestanovený
37/2018SLUŽBY ŠárovceZmluva o vývoze triedeného odpaduZabezpečenie vývozu triedeného odpadu0,00 €8.1.2019nestanovený
36/2018Waste transport, a.s.Dodatok č. 2 k Zmluve na zber, odvoz a zneškodnenie odpadov skládkovaním na riadenej skládkeDodatkom sa nahrádzajú a menia niektoré ustanovenia zmluvy0,00 €4.1.2019nestanovený
35/2018Ing. Ľudovít Frajka, Dana FrajkováKúpna zmluvaPredaj nehnuteľného majetku 120,00 €14.12.2018nestanovený
34/2018PROGRANT, s.r.o.Zmluva o dieloZáväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať spracovanie ŽoNFP 650,00 €14.12.2018nestanovený
33/2018ARGUSS,s.r.o.Zmluva o odpadoch č. 2731/BA/2018Odoberanie odpadov dodávateľom od objednávateľa za účelom ďalšieho nakladania s nimi0,00 €14.12.2018nestanovený
32/2018SEC SYSTEMS, s.r.o.Zmluva o dielo č. 072018/1VĎDodávka a montáž kamerového systému14 421,60 €14.12.2018nestanovený
31/2018Kristína SojkováZmluva o nájme bytu 1/20/CNájom bytu0,00 €16.10.2018nestanovený
30/2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. 5/1000112357 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu0,00 €26.9.2018nestanovený
29/2018Petra MénkuováZmluva o nájme bytu 5/20/CNájom bytu0,00 €25.9.2018nestanovený
28/2018Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve, umožniť pripojenie Žiadateľa do DS a záväzok Žiadateľa uhradiť cenu za pripojenie vo výške uvedenej v tejto Zmluve0,00 €8.8.2018nestanovený
27/2018Mgr. Soňa HúdikováZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov1 696,08 €28.7.2018nestanovený
26/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOTZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomPoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov a ich ochranu podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. 0,00 €23.6.2018nestanovený
25/2018Remek s.r.o.Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajovPrevádzkovateľ týmto poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme SMOS0,00 €16.7.2018nestanovený
24/2018Zuzana SakošováZmluva o nájme bytu 8/20/CNájom bytu0,00 €16.7.2018nestanovený
23/2018Lukáš FábryZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov 547,06 €10.7.2018nestanovený
22/2018Nitriansky samosprávny krajZmluva č. 290/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmienPoskytnutie finančnej dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry1 000,00 €27.6.2018nestanovený
21/2018METAL SERVIS Recycling s.r.o.Zmluva o dielo č. O/62/2018Odberateľ odpadu zabezpečí zber a prepravu odpadu 0,00 €23.6.2018nestanovený
20/2018Alexander JeškoMandátna zmluva - stavebný dozorVykonanie stavebného dozoru 350,00 €22.6.2018nestanovený
19/2018Ľubomír Holečka HOLSTAVZmluva o dieloRealizácia stavby v rozsahu výkazu výmer21 183,77 €12.6.2018nestanovený
18/2018INSA, s.r.o. a MACH TRADE, spol. s r. o. Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormiPoskytovateľ sa stáva zmluvným partnerom Objednávateľa ako tretia osoba v súlade so Zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov pre nakladanie s použitými batériami a akumulátormi na území Objednávateľa0,00 €5.6.2018nestanovený
17/2018Ing. Dagmar HorákováZmluva o poskytovaní auditorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017, audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 20171 500,00 €1.6.2018nestanovený
16/2018osobnyudaj.sk, s.r.o.Zmluva č. ZO/2018A14392-1Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby54,00 €17.5.2018nestanovený
15/2018Štefan Havala ELOZmluva o dieloRealizácia stavby v rozsahu výkazu výmer11 716,09 €17.5.2018nestanovený
14/2018JÁN BELÁNZmluva o dieloRealizácia stavby v rozsahu výkazu výmer29 680,00 €17.5.2018nestanovený
13/2018IZOMER s.r.o.Zmluva o dieloRealizácia stavby v rozsahu výkazu výmer18 591,54 €17.5.2018nestanovený
12/2018Slovenský futbalový zväzZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej štruktúry v obci Veľký ĎurVzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pre realizácii národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej štruktúry v rokoch 2017 a 201813 000,00 €5.5.2018nestanovený
11/2018EPIC Partner a.s.Zmluva o dieloZáväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa v programovacom období 2014 - 2020 žiadosť o poskytnutie dotácie 600,00 €26.4.2018nestanovený
10/2018ZLATNER, spol. s r.o.Zmluva o dieloRealizácia diela Zberný dvor Veľký Ďur 179 939,22 €26.4.2018nestanovený
Položky 1-50 z 302

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Počasie Veľký  Ďur - Svieti.com

webygroup
ÚvodÚvodná stránka