Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Veľký Ďur » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 274
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
31/2018Kristína SojkováZmluva o nájme bytu 1/20/CNájom bytu0,00 €16.10.2018nestanovený
30/2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. 5/1000112357 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu0,00 €26.9.2018nestanovený
29/2018Petra MénkuováZmluva o nájme bytu 5/20/CNájom bytu0,00 €25.9.2018nestanovený
28/2018Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve, umožniť pripojenie Žiadateľa do DS a záväzok Žiadateľa uhradiť cenu za pripojenie vo výške uvedenej v tejto Zmluve0,00 €8.8.2018nestanovený
27/2018Mgr. Soňa HúdikováZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov1 696,08 €28.7.2018nestanovený
26/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOTZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomPoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov a ich ochranu podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. 0,00 €23.6.2018nestanovený
25/2018Remek s.r.o.Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajovPrevádzkovateľ týmto poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme SMOS0,00 €16.7.2018nestanovený
24/2018Zuzana SakošováZmluva o nájme bytu 8/20/CNájom bytu0,00 €16.7.2018nestanovený
23/2018Lukáš FábryZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov 547,06 €10.7.2018nestanovený
22/2018Nitriansky samosprávny krajZmluva č. 290/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmienPoskytnutie finančnej dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry1 000,00 €27.6.2018nestanovený
21/2018METAL SERVIS Recycling s.r.o.Zmluva o dielo č. O/62/2018Odberateľ odpadu zabezpečí zber a prepravu odpadu 0,00 €23.6.2018nestanovený
20/2018Alexander JeškoMandátna zmluva - stavebný dozorVykonanie stavebného dozoru 350,00 €22.6.2018nestanovený
19/2018Ľubomír Holečka HOLSTAVZmluva o dieloRealizácia stavby v rozsahu výkazu výmer21 183,77 €12.6.2018nestanovený
18/2018INSA, s.r.o. a MACH TRADE, spol. s r. o. Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormiPoskytovateľ sa stáva zmluvným partnerom Objednávateľa ako tretia osoba v súlade so Zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov pre nakladanie s použitými batériami a akumulátormi na území Objednávateľa0,00 €5.6.2018nestanovený
17/2018Ing. Dagmar HorákováZmluva o poskytovaní auditorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017, audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 20171 500,00 €1.6.2018nestanovený
16/2018osobnyudaj.sk, s.r.o.Zmluva č. ZO/2018A14392-1Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby54,00 €17.5.2018nestanovený
15/2018Štefan Havala ELOZmluva o dieloRealizácia stavby v rozsahu výkazu výmer11 716,09 €17.5.2018nestanovený
14/2018JÁN BELÁNZmluva o dieloRealizácia stavby v rozsahu výkazu výmer29 680,00 €17.5.2018nestanovený
13/2018IZOMER s.r.o.Zmluva o dieloRealizácia stavby v rozsahu výkazu výmer18 591,54 €17.5.2018nestanovený
12/2018Slovenský futbalový zväzZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej štruktúry v obci Veľký ĎurVzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pre realizácii národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej štruktúry v rokoch 2017 a 201813 000,00 €5.5.2018nestanovený
11/2018EPIC Partner a.s.Zmluva o dieloZáväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa v programovacom období 2014 - 2020 žiadosť o poskytnutie dotácie 600,00 €26.4.2018nestanovený
10/2018ZLATNER, spol. s r.o.Zmluva o dieloRealizácia diela Zberný dvor Veľký Ďur 179 939,22 €26.4.2018nestanovený
9/2018Dry Fermentation Biogas, n.o.Zmluva o dieloZáväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa činnosti súvisiace s vypracovaním žiadosti o poskytnutie NFP 1 000,00 €26.4.2018nestanovený
8/2018INNOVATIVE PROJECT s.r.o.Zmluva o dieloZáväzok Poskytovateľa vykonať pre Objednávateľa činnosti súvisiace s implementáciou projektu - externý manažment6 175,00 €26.4.2018nestanovený
7/2018Ľubomír BudaKúpna zmluvaPredaj nehnuteľného majetku 191,00 €13.4.2018nestanovený
6/2018Bc. Jana MagdolenováZmluva o poskytovaní služieb v oblasti COZabezpečenie vypracovania dokumentácie CO v rozsahu Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. a plniť úlohy na úseku CO v súlade s platnou legislatívou SR40,00 €13.4.2018nestanovený
5/2018Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská BystricaZmluva č. 2/2018 o poskytnutí dotáciePoskytnutie finančnej dotácie na prevádzku a mzdy CVČ 150,00 €29.3.2018nestanovený
4/2018KOMENSKY, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/02/078Poskytovanie služby Škôlka Komensky Plus9,00 €22.3.2018nestanovený
3/2018ELEKOSZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovDosiahnutie vzájomnej dohody Zmluvných strán o základných podmienkach vytvorenia a prevádzovania funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov pochádzajúcich z triedeného zberu0,00 €1.3.2018nestanovený
2/2018Obecný futbalový klub Veľký ĎurZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Ďur v roku 2018Poskytnutie finančnej dotácie13 500,00 €30.1.2018nestanovený
1/2018Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve, umožniť pripojenie Žiadateľa do DS a záväzok Žiadateľa uhradiť cenu za pripojenie vo výške uvedenej v tejto Zmluve 268,42 €17.1.2018nestanovený
36/2017MEDIKLAR, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov 290,51 €16.1.2018nestanovený
35/2017Michal RumanKúpna zmluvaPredaj nehnuteľného majetku 579,00 €9.1.2018nestanovený
34/2017Ján BelanKúpna zmluvaPredaj nehnuteľného majetku 246,00 €9.1.2018nestanovený
33/2017ELEKOSZmluva o uzavretí budúcej zmluvyZáväzok zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov0,00 €1.1.2018nestanovený
32/2017Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad NitraZmluva č. 120/MV-NR/2017Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtových prostriedkov MV SR - OÚ Nitra na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality10 000,00 €30.12.2017nestanovený
31/2017Marián BangoZmluva o dieloVykonanie diela - adventné koncertné vystúpenie 500,00 €30.11.2017nestanovený
30/2017Vladimír HucmanZmluva o nájme bytu 2/20/BNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
29/2017Mgr. Katarína ZborovianováZmluva o nájme bytu 4/20/BNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
28/2017Anna RajnohováZmluva o nájme bytu 5/20/BNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
27/2017Kamil JančekZmluva o nájme bytu 7/20/BNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
26/2017Milan MéresZmluva o nájme bytu 8/20/BNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
25/2017Iveta ŠtevárováZmluva o nájme bytu 9/20/BNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
24/2017Darina NagyováZmluva o nájme bytu 1/20/CNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
23/2017Ján PatašiZmluva o nájme bytu 2/20/CNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
22/2017Irena OndrušováZmluva o nájme bytu 4/20/CNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
21/2017Milan ZimanZmluva o nájme bytu 9/20/CNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
20/2017Dominik OsvaldZmluva o nájme bytu 10/20/CNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
19/2017Kristína SojkováZmluva o nájme bytu 5/20/CNájom bytu0,00 €30.11.2017nestanovený
18/2017TWINLOGY s.r.o.Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 9000000724Dodávka elektriny0,00 €3.11.201731.12.2019
Položky 1-50 z 274

dnes je: 13.11.2018

meniny má: Stanislav

Počasie Veľký  Ďur - Svieti.com

webygroup
ÚvodÚvodná stránka